Strategický plán MAS Strážnicko
„STRÁŽNICKO - je i váš kraj“
Zpracoval ke dni 8.11.2007 Mgr. Vít Hrdoušek
Projekt zpracován s podporou JMK v roce 2007
Strážnicko MAS, Kraj Jihomoravský, www. straznicko.cz
Motto:
Strážnicko kraj vína folkloru a orchidejí je i Váš kraj…. poznejte jej a pomozte v jeho rozvoji !
Stojí za to zde žít , bydlet, pracovat i odpočívat !

  MAS-SPLFinal 2007+.pdf

Strategický plán vznikl na základě podkladů a analýz území, širší dokument pro analýzy a rozvoj uzemí je Integrpvaná strategie uzemí  s názvem Rozvojová strategie STRÁŽNICKA.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz