Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Seznam přijatých projektů do 1. výzvy PRV

Seznam projektů do 1. Výzvy PRV Registrované projekty do 1. výzvy PRV Seznam přijatých projektů - žádostí o podporu do 1...  

  Seznam partnerů/členů MAS, Stanovy a orgány MAS

  Seznam partnerů/členů MAS, Stanovy a orgány MAS Název MAS MAS Strážnicko,..  

  Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko, z.s. schválená Radou MAS Strážnicko - zde  

  Zápisy jednání Rady a Generálního shromáždění 2017

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního shromáždění MAS Strážnicko v roce 2017 Rada MAS dne 27.6.2017 Rada MAS dne 4.5.2017 ;..  

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za rok 2015 - zde Návrh výroční zprávy byl vypracován kanceláří MAs a předložen Kontrolnímu výboru a Radě MAS a na jednání generálního shromáždění schválen...  

  Generální shromáždění MAS - pozvánka, zápis

                         ..  

  Zápisy z jednání MAS Strážnicko - GS MAS,Rady MAS, KV 2016

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššího orgánu MAS Generálního shromáždění MAS Strážnicko s volbou do statutárních orgánů Rady MAS a do Kontrolního výboru MAS - zápis z jednání GS MAS dne 14.1.2016  ..  

  Generální shromáždění MAS a pracovní seminář k SCLLD

  GS MAS a Rada MAS Strážnicko na svých zasedáních schválili Strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Strážnicko (SCLLD MAS Strážnicko) na období 2014 - 2020. ..  

  Standardizace MAS Strážnicko

Standardizace MAS Ministerstvo zemědělství, jako rezost mající nejvíce zkušenností s implementací ..  

  Strategie CLLD MAS Strážnicko na období 2014 - 2020

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD) na období 2014 - 2020 Komunitně vedený místní rozvoj  se zaměřuje na konkrétní regionální oblasti:..  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 39  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz