Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Výroční zpráva MAS 2008 a zápisy Rada, GS MAS 2009

 Vážení, přílohou je výroční zpráva  za rok 2008 občanského sdružení "Strážnicko" Místní Akční Skupina a zápisy z Rad a aktuelně i z Generálního shromáždění MAS Strážnicko zapis Rada MAS 10...  

  Pravidla pro MAS a realizaci SPL

Níže jsou uveden tři dokumenty, které jsou zásadní pro přípravu a realizaci projektů v rámic MAS Strážnicko a které obsahují povinné Přílohy pro žadatele ...  

  Dokumenty MAS Strážnicko a zápisy GS 2008, Rady MAS

V příloze jsou zveřejňovány aktuální dokumenty naší organizace: základní dokumenty: Stanovy MAS Strážnicko 2005 Startegický plán MAS 2007-2013  a jeho aktualizace Strategický plán MAS012 Rozvojová strategie Strážnicka - Integrovaná strategie území 2007 zásobníky projektů Zásobník aktivit a projektů MAS Strážnicko na roky 2007 – 2013 Zásobník rozvojových ploch brownfields s možnými projekty na roky 2007 – 2013  ..  

  Výroční zpráva 2007, stanovy, seznam členů MAS

Vážení příznivci MAS Strážnicko V přiloženém dokumentu je aktuální seznam členů MAS Strážnicko v roce 2008 a přehled naší činnosti v roce 2007 je ve Výroční zprávě 2007 ...  

  Finanční alokace pro MAS Strážnicko v roce 2008

  Finanční alokace pro MAS Strážnicko v roce 2008 Z Ministerstva zemědělství jsme dnes obdrželi schválené částky pro MAS Strážnicko na rok 2008...  

  Aktualizovaná verze Pravidel SPL MAS

Přílohou je aktualizovaná verze Pravidel MAS pro realizaci SPL 2007-2013   MAS Pravidla SPL Fin2.02.pdf další údaje o obcích,..  

  Zásobník aktivit a projektů MAS

Zásobník aktivit a projektů MAS Strážnicko na roky 2007 – 2013 MAStraznickoZasobnik12.07.pdf    

  Pravidla hospodaření MAS

Hospodaření MAS - vychází z účelného použití vnitřních směrnic, popř. interního a externího auditu...  

  Strategický plán MAS Strážnicko 2007-13

Strategický plán MAS Strážnicko „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ Zpracoval ke dni 8.11.2007 Mgr. Vít Hrdoušek Projekt zpracován s podporou JMK v roce 2007 Strážnicko MAS,..  

 
 
 
  Zápis od 31 do 39 z celkem : 39  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz