Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za rok 2015 - zde

Návrh výroční zprávy byl vypracován kanceláří MAs a předložen Kontrolnímu výboru a Radě MAS a na jednání generálního shromáždění schválen.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz