Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Ovečky pro Bílé Karpaty 2017

Ovečky pro Bílé Karpaty v rámci projektu 'Areas of inspiration' ve spolupráci s "Machaon International" Poprad,..  

  Provozní a animační výdaje MAS Strážnicko - řídící a administrativní schopnosti MAS Strážnicko

Provozní a animační výdaje MAS Strážnicko reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001799 Cílem projektu  je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD v území MAS Strážnicko...  

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2023

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko  konečná verze schválené Strategie CLLD zde duben 2017 Harmonogram výzev schválený Radou MAS zde  ..  

  Milión ovocných stromů pro milión občanů jižní Moravy

Program spolupráce MAS, JMK a odborných institucí na záchraně a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě,..  

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?..  

  Aktivizace rozvojového potenciálu JmK prostřednictvím MAS v období 2014-2020

Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020 V rámci  Programu spolupráce MAS,..  

  MAP - Místní akční plán vzdělávání ORP Veselí n. Mor.

  MAS Strážnicko, z.s. je partnerem při zpracování Místního akčního plánu vzdělávání ORP Veselí nad Moravou...  

  Operační programy - IROP, PRV, ŽP

  MAS Strážnicko, z.s. bude v novém programovém období čerpat finanční prostředky z operačních programů IROP,..  

  Oznámení o výběrovém řízení ZRUŠENO!

                         ..  

  Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka, ORP Veselí n.M.

Projekt: Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka , ORP Veselí nad Moravou - článek podrobněji zde Cíl:..  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 31  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz