Projekt: Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka, ORP Veselí nad Moravou

- článek podrobněji zde

Cíl: zjistit aktuální  naplněnost a obsah popelnic - složky, které se dají ještě třídit, motivovat občany ke třídění  (označení nálepkou), předat informace obci, která je použije pro článek ve zpravodaji, případně ocení nejlepší domácnosti.

Osoby a obsazení: Terénní pracovník MAS, brigádník (student), sada kulatých nálepek průměr 2cm – červené a zelené, tři vybrané obce DSO Strážnicko.

Postup :  Obecní úřad vyhlásí rozhlasem, že v obci bude probíhat Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka. Pracovník MAS a brigádník (student) vybavení plánkem obce (nejlépe s č.p. domů) v předem domluvený čas, který je těsně před svozem popelnic obejdou v dané obci či v její části (platí hlavně pro město) popelnice a do každé nahlédnou a zapíší její naplněnost a viditelný obsah a podle metodiky nalepí červenou či zelenou nálepku. V obci provedou v měsíčním intervalu ještě 2 průzkumy. Výsledky předají obci.

Do popelnice nepatří

-----------------------------------

Naše popelnice, aneb jak třídíme

Průzkum třídění odpadů v obcích Strážnicka zorganizovala MAS Strážnicko s cílem zjistit aktuální stav třídění odpadu, obsah a naplněnost popelnic. Probíhal na území 3 obcí Strážnicka: v Sudoměřicích, Tvarožné Lhotě a Kozojídkách v období od konce června do začátku října 2015. I přes občasné deštivé počasí a v době dovolených se podařilo ve spolupráci se starosty, pracovníky technických skupin jednotlivých obcí  a pracovníkem MAS Strážnicko zrealizovat v každé obci 2 - 3 kontroly obsahu popelnic v termínech svozu odpadů.

Dílčí výsledky kontroly třídění si mohli občané ihned vizuálně ověřit podle barevného štítku na vlastní nádobě na odpad. Zeleně označené byly popelnice, ve kterých podle náhledu pracovníka  nebyl vidět tříditelný odpad (papír, plast, bio, sklo, elektro  atd.) anebo tohoto odpadu bylo do 10% - 15% obsahu popelnice.  Červeně označené popelnice zjevně obsahovaly větší podíl tříditelného odpadu (zejména plastů, papíru nebo bio odpadu), který do popelnic již nepatří.

Celkové vyhodnocení opakovaných namátkových kontrol přineslo pozitivní zjištění o podílu správně vytříděného odpadu s narůstem ve všech obcích. Nejlepší zjištění bylo v obci Sudoměřice, kde stoupl počet „zelených“ popelnic, ve kterých nebyly zjištěny ve větším množství tříditelné odpady, z červnových 82 % na zářijových  97 %. V obci Tvarožná Lhota se počet zelených popelnic, kromě letního výkyvu, držel také v 97 %. Pozitivní vývoj nastal i v Kozojídkách, kde se občané zlepšili z 55% na 78%  „zelených“ popelnic.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz