Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020

V rámci  Programu spolupráce MAS, JMK a odborných institucí 2015 – 2020 na záchraně a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě realizuje KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje na území místních akčních skupin se sídlem v Jihomoravském kraji projekt Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020.

 Hlavním cílem projektu je zvýšení resilience (adaptace) Jihomoravského kraje na klimatickou změnu – vzděláváním a aktivizací místního obyvatelstva v rámci MAS JMK.

 Společné výstupy projektu tvoří:

  • Metodika ovocných dřevin pro obce, NNO a podnikatele v území MAS – Příručka pro výsadbu ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska,
  • Web –  sdílený web  banner „Milion ovocných stromů“ vč. počítadla výsadeb – s redakčním systémem

 Indikátory za každou MAS:

  • Jednání MAS (s prezenčkou), kde se představí projekt s metodikou,
  • 1 cílený seminář - zavolají se lidi, kteří chtějí něco realizovat
  • 1 výsadbová akce – MAS vysadí min. 10 -50 ovocných stromů,
  • každá Mas udělá tematický zásobník: projektů výsadeb a zpracování ovoce
  • MAS umožní propagační kampaň projektu a webu
  • MAS se zúčastní na 6 seminářích k OP pořádaných krajskou sítí MAS
  • MAS vypracuje krátkou souhrnnou zpráva z výše uvedeného s fotodokumentací

 FINANCOVÁNÍ

Na plošné aktivity je vyčleněna částka 1 440 000Kč, což představuje 80 000 Kč na jednu MAS. Na společné výstupy (Metodika, web) je vyčleněno 330 000 Kč.  Spoluúčast každé Mas je 10 000 Kč – navrhujeme uhradit formou členského příspěvku. V projektu není potřeba předfinancování.

Podprogram ovocnářství "Milión ovocných stromů pro milión občanů jižní Moravy"

Cílem projektu je vrátit do erozí a suchem ohrožené krajiny jižní Moravy ovocné stromy, a to jak formou sadů, tak podél polních cest, mezí, větrolamů a využít ovoce na tradiční výrobky v rámci tzv.krátkých řetězců. Tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a zvýšit resilienci území na klimatickou změnu.

http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=388 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz