Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Plnění indikátorů SPL k 31.10.2015

MAS Strážnicko - plnění monitorovacích indikátorů Strategického plánu za uplynulé období 2007-2013 Přehled čerpání dotací programu rozvoje venkova metodou LEADER v  opatření ..  

  Semináře ke strategii, exkurse po projektech MAS Strážnicko

Semináře ke strategii MAS Strážnicko V roce 2016 proběhl seminář k závěrečnému hodnocení vytvořené Strategie CLLD MAS Strážnicko v Petrově dne 14.1.2016...  

  Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER je projektem na kterém spolupracuje deset MASek z jihomoravského kraje na prohloubení partnerství na venkově a maximálního efektivního využití dopadů na projekty prospěšných pro širokou veřejnost a zdárné uplatňování principu LEADER při realizaci projektů...  

  Projekt Za tradicí moravského venkova

Za tradicí moravského venkova je název projektu spolupráce MAS Strážnicko s partnerskými MAS OS MAS Za humnama a Místní akční skupina Společná cesta,..  

  Mikroprojekt přeshraniční spolupráce SR - ČR

Domáca zabíjačka zo slovensko - moravských kopaníc mikroprojekt přeshraniční spolupráce Slovensko-Česko Karmina Pod Bradlom - je výstupem projektu,..  

  Strategie MAS Strážnicko na období 2014 - 2020 v rámci OPTP

 Komunitně vedená strategie místního rozvoje pro programové období 2014–2020   Tento projekt je podpořený v rámci OPTP (operační program technické pomoci) a je zaměřen na aktivity pro tvorbu strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro MAS...  

  Projekt Za tradicí moravského venkova

 Program rozvoje venkova, osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Za tradicí moravského venkova Projekt spolu vytváří :..  

  Projekt Společně oživujeme historii venkova

  Společně oživujeme historii venkova V projektu spolupráce společně s mladými lidmi vytvoříme návštěvnická místa rekonstrukcí a vybavením sedmi muzeí v území tří MAS Jihomoravského a Olomouckého kraje...  

  Projekt Venkovské tradice v krajině II

Venkovské tradice v krajině II  Tento projekt  spolupráce MAS posiluje a rozvíjí místní tradice,..  

  Program Strážnicko - turistický region

Turistické cíle a zajímavosti Strážnicka MAS Strážnicko se za 5 let činnosti stala i jedním z motorů rozvoje turistiky na Strážnicku...  

 
 
 
  Zápis od 11 do 20 z celkem : 31  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz