Seznam projektů do 1. Výzvy PRV

Registrované projekty do 1. výzvy PRV

Seznam přijatých projektů - žádostí o podporu do 1. výzvy PRV - zde

Rada MAS na jednání 11.9.2017 schválila k podpoře z PRV projekty  žadatelů hodnocených Výběrovou komisí, dle Seznamu vybraných/nevybraných projektů

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz