Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního shromáždění MAS Strážnicko v roce 2017

Rada MAS dne 27.6.2017

Rada MAS dne 4.5.2017;

Rada MAS dne 8.2.2017 - zde

Rada MAS 11.9.2017 zde

 

Setkání GS MAS Strážnicko zahájil předseda spolku pan starosta Bc. Otakar Březina v 15.30 hod.:

Program:

  1. Zahájení GS, schválení programu
  2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Činnost MAS      -    schválení Turistické asociace Slovácko (TAS), hospodaření za 2016
  4. Strategie CLLD MAS Strážnicko a interní postupy MAS pro příjem projektů
  5. Další aktivity MAS -  cykloprojekty, www stránky,…
  6. Různé -  volba členů Výběrové komise MAS,…
  7. Závěr

 z jednání GS MAS Strážnicko dne 8.2.2017  - zde

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz