Pozvánka

Vážení,

zveme Vás na řádné zasedání Generálního shromáždění MAS Strážnicko, z.s. v úterý 6. září 2016 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Strážnice, nám.Svobody 503, 1.patro.

 Program:

  1. Zahájení GS, schválení programu
  2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Činnost MAS  -  volba členů Výběrové komise MAS

-  schválení hospodaření za rok 2015

                                          -  Výroční zpráva MAS za rok 2015

  1. Schválení úprav Strategie CLLD MAS Strážnicko – úpravy dle připomínek ŘO OP
  2. Projednání Interních postupů MAS pro příjem projektů
  3. Informace o dalších aktivitách MAS
  4. Různé
  5. Závěr

  Těšíme se na společnou práci

                                                                               za MAS Strážnicko

                                                                       Bc. Otakar Březina – předseda spolku, v.r.

  Ve Strážnici 18.8.2016

Příloha:

Výroční zpráva 2015, Interní postupy

Zápis z jednání Generálního shromáždění MAS - zde

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz