Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššího orgánu MAS Generálního shromáždění MAS Strážnicko s volbou do statutárních orgánů Rady MAS a do Kontrolního výboru MAS - zápis z jednání GS MAS dne 14.1.2016 zde

Volba předsedy MAS Strážnicko proběhla na jednání Rady MAS 14.1.2016 - zde

a volba předsedy Kontrolního výboru MAS proběhla na jednání KV MAS dne 14.1.2016 zde

Rada MAS Strážnicko a Kontrolní výbor MAS na svých jednáních projednávají dění v spolku na základě stanov.

 Zápis z jednání Rady MAS dne 18.2.2016 ve Strážnici - zde

zápis z jednání Rady MAS dne 11.4.2016 ve Strážnici - zde

zápis z jednání Rady MAS dne 23.5.2016 ve Strážnici - zde

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz