Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko, z.s.

schválená Radou MAS Strážnicko - zde

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz