Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko 

konečná verze schválené Strategie CLLD zde

duben 2017

Harmonogram výzev schválený Radou MAS zde

 -------------------------------------

SCLLD rozpracovaná

V současné době probíhá doplnění drobných změn registrovaného projektu SCLLD dle Protokolu o hodnocení formáních náležitostí a přijatelnosti SCLLD MAS Strážnicko, který zaslaly hodnotilé z MMR. Projekt SCLLD v.1.

Doplněné změny bude schvalovat nejvyšší orgán MAS, tj. generální shromáždění dne 6.9.2016 - pozvánka zde

Součástí jednání je schválení hospodaření a Výroční zprávy za rok 2015, i projednání Interních postupů k Výzvám.

srpen 2016

-----------------------------------------------

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz