MAS Strážnicko, z.s. bude v novém programovém období čerpat finanční prostředky z operačních programů IROP, PRV, OPŽP. Žadatelé budou moci žádat finanční podporu na své projekty podle nových Pravidel jednotlivých OP.

Doposud známá Pravidla pro připravované výzvy v operačních programech, budou postupně aktualizovány:

Pravidla IROP Obecná pravidla 9.2015, specifická pravidla 2015

PRAVIDLA PRV, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (dále jen "Pravidla pro žadatele") - Pravidla PRV

Pravidla OPŽP - závazné pokyny pro žadatele na odkaze:  http://www.opzp2007-2013.cz/ke-stazeni/392/3430/detail/zavazne-pokyny-pro-zadatele-a-prijemce/

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz