MAS Strážnicko se přihlásila do PRV ČR

MAS Strážnicko se přihlásila v řádném termínu do 20.12.2007 do OP Zemědělství v  Programu rozvoje venkova ČR na období 2008-13 se svým projektem : Strážnicko kraj vína, folkloru a orchidejí ...je i Váš kraj ! Součástí projektu je strategický plán (SPL) a Fiche realizací. Více viz přílohy.

Výsledky výběrového řízení budou známy  nejdříve v březnu 2008.

Sledujte stránky www.leaderplus.cz.
 

 MAS Strážnicko připravuje další projekty

MAS Strážnicko připravuje další projekty v OP Životní prostředí a v ROP Jihovýchod, kde chce také rozvinout spolupráci s partnerskými MAS : MAS Zahorie (SK), MAS Kuněticko a MAS Železné hory.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz