Vážení žadatelé,

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., IČO 27016595 podalo v rámci 11. kola příjmu žádostí SZIF svou VI. výzvu k předkládání projektů od 23.8.2010. do 24.9.2010 pro realizaci Strategického plánu Strážnicko MAS „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ (dále jen SPL MAS Strážnicko) , z přihlášených žadatelů o realizaci  projektů byly vybrány Výběrovou komisí MAS projekty k podpoře z PRV a schváleny SZIF, schválené projekty jsou v příloze.

 

Řada zajímavých projektů dle Seznamu vybraných/nevybraných projektů byla v rámci 12. kola příjmu podaných žádostí od žadatelů o dotaci, také podána také do VII. výzvy od 17.12.2010 - 21.1.2011, pro realizaci Strategického plánu Strážnicko MAS - „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ (dále jen SPL MAS Strážnicko), kterou schválila výběrová komise a na schůzi rada MAS dne 23.2.2011.

 S pozdravem  Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

 

 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz