Vážení žadatelé,

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., IČO 27016595, podalo v rámci 14. kola příjmu žádostí SZIF svou VIII. výzvu k předkládání projektů od 02. 09. 2011 – 26. 09. 2011.

Alokace v částce 1,4 mil. Kč byla předběžně rozdělena na fiche číslo 1 částku 0,3mil.Kč, číslo 7 částku 0,3mil., číslo 8 částku 0,5mil. a u fiche č. 10 to je 0,3mil. Kč.

Dne 14.10  schválila výběrová komise projekty podaných žadatelem v následujícím pořadí jak ukazuje  tabulka vybraných projektů  a na schůzi Rada MAS dne 19.10.2011 tento výběr potvrdila. Výběrová komise na podkladě dat z pracovní skupiny ověřovala  v rámci bodování  nový Manuál pro bodování projektů MAS Strážnicko, ke kterému neměla výrazné připomínky. Finální Manuál pro bodování projektů MAS Strážnicko byl schválen na schůzi rada MAS dne 19.10.2011.

Přílohou je zápis a tabulka vybraných projektů Výběrovou komisí 14.10. 2011.

 S pozdravem

Vít Hrdoušek, manažer MAS Strážnicko

 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz