Úvodní školení pro žadatele o dotaci

V rámci příprav na vyhlašování výzev MAS Strážnicko pro realizaci strategie CLLD "Strážnicko - je i Váš kraj" je pro zájemce o dotace v operačních progamech IROP, PRV a OPŽP připraveno úvodní školení - práce s elektronickým systémem CSSF 2014+.

Monitorovací systém CSSF 2014+ ... je určen pro žadatele v rámci IROP, OPŽP

Portál farmáře (SZIF) ... je určen pro žadatele v rámci PRV

 

Školení se uskuteční dne 6. 6. 2017

v zasedací místnosti MěÚ Strážnice, nám. Svobody 503 (1. patro)

 

od 15:00 do 16:00 hod. - školení pro zástupce obcí

od 16:00 do 17:00 hod. - školení pro ostatní žadatele

 

Pro potřeby školení doporučujeme přinést si vlastní notebook – pro účely registrace, požadavky na software (SW), základní představení funkcí monitorovacího systému…

 

Žádáme o potvrzení Vaší účasti na školení do 26. 5. 2017 na e-mail: chalupova.m@straznicko.cz.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz