MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu OPŽP - VÝSADBA DŘEVIN

Termín vyhlášení výzvy: 11. 9 . 2017

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2017

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu: 16. 10. 2017 16:00 hodin

 Úplné znění 1. výzvy OPŽP  - VÝSADBA  DŘEVIN

 

Přílohy výzvy:

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2: Kritéria hodnocení žádosti

Příloha č. 3: Seznam dřevin

Příloha č. 4: Náklady obvyklých opatřením MŽP

Příloha č. 5: Metodika způsobilosti výdajů

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz