Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka, ORP Veselí n.M.

Projekt: Terénní průzkum třídění odpadů Strážnicka , ORP Veselí nad Moravou - článek podrobněji zde Cíl:..  

  Plnění indikátorů SPL k 31.10.2015

MAS Strážnicko - plnění monitorovacích indikátorů Strategického plánu za uplynulé období 2007-2013 Přehled čerpání dotací programu rozvoje venkova metodou LEADER v  opatření ..  

  Standardizace MAS Strážnicko

Standardizace MAS Ministerstvo zemědělství, jako rezost mající nejvíce zkušenností s implementací ..  

  Strategie CLLD MAS Strážnicko na období 2014 - 2020

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD) na období 2014 - 2020 Komunitně vedený místní rozvoj  se zaměřuje na konkrétní regionální oblasti:..  

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážnicko z.s. 11. srpna 2015 v Hroznové Lhotě bylo schváleno hospodaření MAS a výroční zpráva za rok 2014 ...  

  Generální shromáždění MAS Strážnicko 2015

Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skupina Strážnicko na svém jednání v Sudoměřicích. K 10...  

  Zápisy z jednání Rady MAS Strážnicko 2015

Rada MAS Strážnicko na svých jednáním projednávala hospodaření spolku, změny a doplnění do stanov ,..  

  Semináře ke strategii, exkurse po projektech MAS Strážnicko

Semináře ke strategii MAS Strážnicko V roce 2016 proběhl seminář k závěrečnému hodnocení vytvořené Strategie CLLD MAS Strážnicko v Petrově dne 14.1.2016...  

  Strážnické kosení 2015

 Srdečně zveme všechny příznivce.  

  Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER

Transparentní regionální rozvoj na principu metody LEADER je projektem na kterém spolupracuje deset MASek z jihomoravského kraje na prohloubení partnerství na venkově a maximálního efektivního využití dopadů na projekty prospěšných pro širokou veřejnost a zdárné uplatňování principu LEADER při realizaci projektů...  

 
 
 
  Zápis od 21 do 30 z celkem : 108  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz