Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Dokumenty MAS Strážnicko a zápisy GS 2008, Rady MAS

V příloze jsou zveřejňovány aktuální dokumenty naší organizace: základní dokumenty: Stanovy MAS Strážnicko 2005 Startegický plán MAS 2007-2013  a jeho aktualizace Strategický plán MAS012 Rozvojová strategie Strážnicka - Integrovaná strategie území 2007 zásobníky projektů Zásobník aktivit a projektů MAS Strážnicko na roky 2007 – 2013 Zásobník rozvojových ploch brownfields s možnými projekty na roky 2007 – 2013  ..  

  Výroční zpráva 2007, stanovy, seznam členů MAS

Vážení příznivci MAS Strážnicko V přiloženém dokumentu je aktuální seznam členů MAS Strážnicko v roce 2008 a přehled naší činnosti v roce 2007 je ve Výroční zprávě 2007 ...  

  Dokumenty pro realizaci SPL MAS Strážnicko 2008

Aktuální dokumenty pro realizaci SPL MAS Strážnicko Výzva MAS-2008-schvalena.doc f MASzadostrealSPL08.pdf InstruktListZadostrealSPL08.pdf Fiche1.pdf Fiche4.pdf Fiche5.pdf Fiche6.pdf Fiche7.pdf Fiche8.pdf Fiche10.pdf  ..  

  Oznámení o schválení výzvy MAS

Žádosti a Dokumetny ke stažení naleznete na TOMTO odkaze .  

  Aktuální verze Žadosti na MAS

Vážení žadatelé, níže jsou formuláře pro jednotlivé žádosti o dotaci pro rok 2009, 2010  na jednotlivé fiche (opatření) pro Realizace místní rozvojové strategie,..  

  I.- výzva k předkládání projektů pro realizaci „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“

Výzva č. I/ 2008 Výzva k předkládání projektů pro realizaci Strategického plánu „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ „Strážnicko“ Místní Akční Skupina,..  

  Pozvánka na I. školení k projektům realizace SPL MAS Strážnicko

 Vážená paní, vážený pane, zveme vás jako potenciálního žadatele o dotaci na svůj projekt v rámci I...  

  Finanční alokace pro MAS Strážnicko v roce 2008

  Finanční alokace pro MAS Strážnicko v roce 2008 Z Ministerstva zemědělství jsme dnes obdrželi schválené částky pro MAS Strážnicko na rok 2008...  

  Aktualizovaná verze Pravidel SPL MAS

Přílohou je aktualizovaná verze Pravidel MAS pro realizaci SPL 2007-2013   MAS Pravidla SPL Fin2.02.pdf další údaje o obcích,..  

  Zásobník aktivit a projektů MAS

Zásobník aktivit a projektů MAS Strážnicko na roky 2007 – 2013 MAStraznickoZasobnik12.07.pdf    

 
 
 
  Zápis od 91 do 100 z celkem : 108  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz