Seznam přijatých projektů..

Seznam projektů do 1...

  Seznam partnerů/členů MAS..

  Seznam partnerů/členů MAS,..

  Výroční zpráva 2016 MAS S..

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko,..

  Zápisy jednání Rady a Gen..

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního s..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

 
Leader
 
  Seznam přijatých projektů do 1. výzvy PRV

Seznam projektů do 1. Výzvy PRV Registrované projekty do 1. výzvy PRV Seznam přijatých projektů - žádostí o podporu do 1...  

  Seznam partnerů/členů MAS, Stanovy a orgány MAS

  Seznam partnerů/členů MAS, Stanovy a orgány MAS Název MAS MAS Strážnicko,..  

  1. výzva OPŽP MAS Strážnicko, z.s. 1.9.-16.10.2017

MAS Strážnicko, z.s. vyhlašuje 1. výzvu OPŽP - VÝSADBA DŘEVIN Termín vyhlášení výzvy: 11...  

  Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko

Výroční zpráva 2016 MAS Strážnicko, z.s. schválená Radou MAS Strážnicko - zde  

  1. výzva PRV - 17.7.- 30.8.2017

1. výzva MAS Strážnicko Termíny: Termín vyhlášení výzvy: 17.7.2017 Termín příjmu žádostí:..  

  Ovečky pro Bílé Karpaty 2017

Ovečky pro Bílé Karpaty v rámci projektu 'Areas of inspiration' ve spolupráci s "Machaon International" Poprad,..  

  Školení pro žadatele o dotaci

Úvodní školení pro žadatele o dotaci V rámci příprav na vyhlašování výzev MAS Strážnicko pro realizaci strategie CLLD "Strážnicko - je i Váš kraj" je pro zájemce o dotace v operačních progamech IROP,..  

  Provozní a animační výdaje MAS Strážnicko - řídící a administrativní schopnosti MAS Strážnicko

Provozní a animační výdaje MAS Strážnicko reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001799 Cílem projektu  je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD v území MAS Strážnicko...  

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2023

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko  konečná verze schválené Strategie CLLD zde duben 2017 Harmonogram výzev schválený Radou MAS zde  ..  

  Zápisy jednání Rady a Generálního shromáždění 2017

Zápisy z jednání Rady MAS a Generálního shromáždění MAS Strážnicko v roce 2017 Rada MAS dne 27.6.2017 Rada MAS dne 4.5.2017 ;..  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 108  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz