Zápisy jednání Rady MAS a..

Zápisy z jednání Rady a Generálního shrom..

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za ro..

  Generální shromáždění MAS..

    ..

  Zápisy z jednání MAS Strá..

Dne 14. ledna se uskutečnilo jednání nejvyššíh..

  Generální shromáždění MAS..

  GS MAS a Rada MAS Strážnick..

  Standardizace MAS Strážni..

Standardizace MAS Ministerstvo zeměděls..

  Strategie CLLD MAS Strážn..

  Strategie komunitně vedeného mís..

  Výroční zpráva 2014

Na jednání Generálního shromáždění MAS Strážni..

  Generální shromáždění MAS..

Dne 28.11.2005 byla založena Místní akční skup..

  Zápisy z jednání Rady MAS..

Rada MAS Strážnicko na svých jednáním projedná..

 
Leader
 
  Řídící a administrativní schopnosti MAS Strážnicko

Řídící a administrativní schopnosti MAS Strážnicko  reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001799 Cílem projektu je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD v území MAS Strážnicko...  

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2023

  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko  konečná verze schválené Strategie CLLD zde duben 2017 ------------------------------------- V současné době probíhá doplnění drobných změn registrovaného projektu SCLLD dle Protokolu o hodnocení formáních náležitostí a přijatelnosti SCLLD MAS Strážnicko,..  

  Zápisy jednání Rady MAS a Generálního shromáždění 2017

Zápisy z jednání Rady a Generálního shromáždění MAS Strážnicko v roce 2017 Rada MAS dne 8.2.2017 - zde  ..  

  Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva o činnosti MAS Strážnicko za rok 2015 - zde Návrh výroční zprávy byl vypracován kanceláří MAs a předložen Kontrolnímu výboru a Radě MAS a na jednání genetálního shromáždění schválen...  

  Generální shromáždění MAS - pozvánka, zápis

                         ..  

  Milión ovocných stromů pro milión občanů jižní Moravy

Program spolupráce MAS, JMK a odborných institucí na záchraně a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě,..  

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?..  

  Aktivizace rozvojového potenciálu JmK prostřednictvím MAS v období 2014-2020

Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020 V rámci  Programu spolupráce MAS,..  

  MAP - Místní akční plán vzdělávání ORP Veselí n. Mor.

  MAS Strážnicko, z.s. je partnerem při zpracování Místního akčního plánu vzdělávání ORP Veselí nad Moravou...  

  Operační programy - IROP, PRV, ŽP

  MAS Strážnicko, z.s. bude v novém programovém období čerpat finanční prostředky z operačních programů IROP,..  

 
 
 
  Zápis od 1 do 10 z celkem : 102  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz